Експертски ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији

САЗНАЈ ВИШЕ

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада експертског ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

МЕНТОРСТВО

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада експертског ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси, уз подршку изабраног ментора или менторке.

Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са дефинисаним потребама, али и пратити и евалуирати постигнути напредак.

ВЕСТИ

ЕУ Ресурс центри у Србији

Гаврила Поповића 19

+381 31 510 180

ucpd.1998@gmail.com

uzice

Косовска 1/27

+381 21 31 031 41

office@novinarska-skola.org.rs

novisad

Наде Томић 16/1

+381 62 528 228

office@eneca.org.rs

nis

3. октобар 91/12

+381 63 441 484

info@sigurnestaze.com

bor

Браће Дирак 86/1/19

+381 60 306 3064

podrska.mps@gmail.com

jagodina