ВЕСТИ

25.07.2023.

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА НЕОДЛОЖНУ ПОДРШКУ И ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

mentorska podrska IS

Београдска отворена школа  у сарадњи са Новосадском новинарском школом, Ужичким центром за права детета и организацијом ЕНЕЦА расписује два Позива за доделу донација организацијама цивилног друштва:

-              Позив за доделу донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру процеса приступања Србије Европској унији;

-              Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација.

Позиви су део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. ОЦД могу предлагати пројекте самостално (као носилац пројекта) или у партнерству (било као носилац пројекта или као партнер на пројекту).

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области:

  • Подршка демократском развоју;
  • Унапређење, заштита и промоција људских права;
  • Развој локалне заједнице;
  • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
  • Унапређење запошљивости;
  • Јавне политике усмерене ка младима;
  • Социјална укљученост осетљивих група;
  • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката.

 

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА НЕОДЛОЖНУ ПОДРШКУ РЕФОРМСКИМ ПРОЦЕСИМА У ОКВИРУ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕУ

Позив за доделу донација за неодложну подршку рефросмким процесима у оквиру приступања Србије ЕУ расписује Београдска отворена школа. ОЦД могу добити подршку за реализацију активности чији циљ је допринос решавању изазова или проблема који је настао шест месеци пре подношења предлога пројекта и који може да омета процес реформи (нпр. погоршање стратешког/законодавног оквира, негативна промена праксе у раду институција, промене у контексту заједнице).

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности пројекта до 580.000,00 РСД. Пројекат може трајати најмање три, а највише шест месеци.

Планирано је да Позив за доделу донација за неодложну подршку реформским процесима у оквиру процеса приступања Србије Европској унији буде стално отворен и током 2023. године биће подржано до шест (6) пројеката ОЦД.

 

Како се достављају пријаве?

Пријава предлога пројеката за донације за неодложну подршку се реализује искључиво електронским путем преко онлајн формулара који је доступан ОВДЕ уз достављање следеће документације, коју можете преузети на овом линку:

 

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

Анекс 4: Изјава партнера на пројекту (уколико се предлог пројекта планира у партнерству)

 

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама за подношење предлога пројеката које се налазе на овом линку.

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ДОНАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА

Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација расписују заједно Београдска отворена школа, Ужички центар за права детета, ЕНЕЦА и Новосадска новинарска школа. Заинтересоване ОЦД могу добити подршку за реализацију активности чији је циљ допринос развоју постојећих активности организација или пилотирању нових идеја у оквиру процеса приступања Србије Европској унији, као и оснаживање интерних капацитета организација ради повећања њиховог деловања.

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности пројекта до 117.000,00 РСД. Пројекат може трајати најмање један, а највише три месеца.

Планирано је да Позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организације буде стално отворен и током 2023. године биће подржано до 30 пројеката ОЦД.

 

Како се достављају пријаве?

Заинтересоване организације цивилног друштва могу доставити своје предлоге пројеката Београдској отвореној школи, Новосадској новинарској школи, Ужичком центру за права детета и ЕНЕЦА-и, у зависности од тога ком округу припадају (више информација можете наћи у Смерницама).

Неопходно је да пријава садржи следећу документацију, коју можете преузети на овом линку.

 

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

 

*Све потребне информације о овом позиву и начину пријаве можете наћи у Смерницама за подношење предлога пројеката које се налазе на овом линку.

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронски путем слањем имејла на euresurscentar@bos.rs или имејл адресе регионалних ЕУ ресурс центара.

Позиви за доделу ових донација реализује се у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.