Tренинзи

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада експертског ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Кроз детаљне упитнике настојаћемо да прикупимо информације о потребама сваке организације/групе и на основу тога дефинишемо конкретан план и програм за тренинге. Организације/групе ће и  учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

  • Транспортне политике ЕУ
  • Одрживу урбану мобилност
  • Географске информационе системе
  • Рањиве групе у саобраћају
  • Партиципацију грађана у саобраћајном урбанистичком и просторном планирању
  • Прикупљање, обраду и визуелизацију геоподатака

Листа тренинга није коначна. Наш национални експертског ЕУРЦ јачаће капацитете цивилног друштва из додатних области које су потребне за раст и напредак организација и неформалних група. Више о додатним механизмима јачања капацитета пронађите ОВДЕ.

Mенторство

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада експертског ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси,  уз подршку изабраног ментора или менторке.

Програм менторства је надоградња програма тренинга. Представници цивилног друштва ће, након тренинга, бити у прилици да раде са менторима и менторкама који ће развијати индивидуалне планове у складу са дефинисаним потребама али и пратити и евалуирати постигнути напредак.