ВЕСТИ

8. May 2023.

ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ИНФО ДАН – ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВОГ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕГ ПРОЈЕКТА

mentorska podrska IS

Представљање новог четворогодишњег пројеката „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ којим се пружа финансијска, организациона и менторска подршка цивилном друштву.

У оквиру представљања пројекта, Београдска отворена школа, уз подршку Делегације Европске уније у Србији, организује „ЕУ Ресурс центар инфо дане“, састанке са представницима цивилног друштва широм Србије.

Нови четворогодишњи пројекат „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ (ЕУРЦ), који подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа за циљ има да допре до свих појединаца и група које су активне у својим заједницама, и доприносе позитивним друштвеним променама, као и да ојача њихове капацитете. У оквиру пројекта, један од фокуса ставиће се и на даље јачање процеса европских интеграција кроз стварање подстицајног окружења за цивилно друштво, медије и неформалне групе.

Пројектом ће бити обухваћене све теме важне за процес приступања Европској Унији. Транспорт, урбани развој, пољопривреда, заштита потрошача, рурални развој – само су неке од њих.

Главне активности на пројекту „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“

  1. Креирање е-платформе као јединственог и свеобухватног инкубатора грађанског активизма,
  2. Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз тренинге употпуњене менторским програмима,
  3. Креирање подстицајног окружења за цивилно друштво кроз спровођење анализе о финансијској одрживости организација цивилног друштва и кампање јавног заговарања,
  4. Програм финансијске подршке цивилном друштву.

„ЕУРЦ је осмишљен као место подршке за цивилно друштво. Представници цивилног друштва, између осталог, нуде решења, предлажу нове политике, надзиру рад институција. Они су представници грађана који су умногоме заинтересовани за реформисање друштва по угледу на Европу и пројектом тежимо ка томе да их окупимо и додатно оснажимо“, изјавила је Бојана Џуловић, менаџерка пројекта ЕУРЦ за цивилно друштво у Србији.