ВЕСТИ

10.06.2024.

mentorska podrska IS

Да ли је Зајечару потребан Савет за безбедност саобраћаја?

Удружење наставника технике и tehhnologija Србије упутило је захтев ресорним министарвствима и Агенцији за безбедност саобраћаја Р. Србије, да град Зајечар добије функционални Савет за безбедност саобраћаја.

Како се наводи у Прегледном извештају агенције за безбедност саобраћаја, на територији града Зајечара у периоду од 2018. до 2022. године, догодило се 653 саобраћајних незгода. У тим незгодама 23 Зајечараца је изгубило живот, док је 413 повређено!

Захтев можете преузети на следећем линку.

О (не)раду и (не)одговорности Градске управе у Зајечару говори и податак да град нема локалну стратегију безбедности саобраћаја и да нема системски и стратешки приступ у решавању проблема.

Стратегија безбедности саобраћаја је важан документ којим се омогућава упознавање са стањем безбедности саобраћаја у којем се тренутно налази град Зајечар, приказ стања безбедности саобраћаја коме се тежи, као и давање смерница којима је могуће најлакше и најбрже достићи жељено стање.

Тренутна саобраћајна и транспортна политика је учинила, да Р. Србија,  по стању безбедности саобраћаја касни 15 година за просеком ЕУ и 25 година за Шведском. Такође, укупни друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода, у 2019. години нам износе 4,1 милијарде евра. 

У свету се увелико примењује савремен концепт одговорности за стање безбедности саобраћаја. Који не сагледава само правну одговорност, већ се акценат ставља на стручну, моралну и политичку одговорност. Тако да, уместо приче о одговорности учесника незгоде, требало би више причати о одговорности креатора система.

Крајње је време да надлежне државне институције пруже системску подршку за унапређења система безбедности саобраћаја на локалном нивоу.

Игор Велић, мастер инж. саобраћаја

Насловна илустрација: wdcinsights

(Сигурне стазе су експертски ЕУРЦ за транспортне политике и урбану мобилност)