ВЕСТИ

20.05.2024.

mentorska podrska IS

(Видео) 300 борских средњошколаца прошло обуку о безбедном учешћу у саобраћају

У склопу пројекта "Причајмо о безбедности да не би смо причали о последицама", удружење Сигурне стазе и Тебризам у сарадњи са средњим школама, одржало је низ едукативних радионица о узроцима и последицама саобраћајних незгода са младим лицима.

Едукативне радионице су обухватиле све средње школе у Бору, док је обуку за безбедно учествовање младих у саобраћају прошло триста борских средњошколаца.На предавању је било речи и о значају коришћења сигурносних појасева, о утицају брзине, алкохола, и употребе мобилног телефона на настанак саобраћајне незгоде. Предавање су пратили и видео клипови потресног садржаја на којима су приказани карактеристични случајеви саобраћајних незгода и грешака које учесници у саобраћају праве.Идеја коју заступа удружење Сигурне стазе је увођење саобраћајног васпитања и образовања као наставног предмета у школе, јер стицање знања и формирање исправних ставова у вези безбедности саобраћаја представља квалитетан основ за даљу надградњу код деце старијег узраста и одраслих, у овој области.На овај начин, постиже се унапређење нивоа безбедности саобраћаја, односно унапређење понашања учесника у саобраћају, а самим тим и смањење броја погинулих и повређених у саобраћајним незгодама.

Оно што пре свега недостаје у нашој земљи је, системски и континуиран приступ у саобраћајном образовању и васпитању. Да нема системског приступа у побољшању и унапређењу саобраћајног васпитања и образовања говори и податак, да у нашој земљи не постоји дефинисан план и програм наставе као ни уџбеник посвећен овој теми.Циљ нашег удружења да оваква и слична предавања, треба да постану обавезна у свим школама и предшколским установама, јер се тиме може много постићи на превенцији незгода у саобраћају.

Страдање младих лица на било који начин, а посебно у ситуацији коју је то могуће спречити, представља огроман ударац за породицу и читаву заједницу. Стога је дужност свих чланова друштва да спречи да се животи младих људи доводе у опасност у саобраћају. Њихова безбедност је велики изазов за све, а посебно за оне чији је то професионални позив.

Рад Сигурних стаза подржава Шведска у оквиру програма Београдске отворене школе „Млади и медији за демократски развој“.

Фотографије: tebraportal.rs