ВЕСТИ

04.03.2024.

mentorska podrska IS
  • Пут не сме да буде узрок саобраћајне незгоде;
  • Пут треба да спречи саобраћајну незгоду када дође до грешке учесника у саобраћају или грешке на возилу;
  • Пут треба да спречи или ублажи последице настале саобраћајне незгоде.