ВЕСТИ

08.01.2024.

mentorska podrska IS

Према истраживањима Агенције за безбедност саобраћаја, из 2018. године, у Србији просечно сваки 150-и возач у саобраћајном току управља возилом под дејством алкохола. Морамо признати да су ово узнемиравајући подаци који нам говоре да се нешто мора предузити како би смо заштитили животе људи у саобраћају.

  1. Прегледни извештај, Алкохол и вожња, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд 2019. год.
  2. Прегледни извештај, Утицај вожње под дејством алкохола на безбедност саобраћаја, Агенција за безбедност саобраћаја, Београд 2017. год.
  3. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник РС“, бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 – УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 – УС, 24 од 26. марта 2018.)