Овај пројекат финансира Европска унија
Овај пројекат финансира Европска унија

ВЕСТИ

20.06.2022.

INTERVJU: SIGURNE STAZE IZ BORA U SLUŽBI DECE, PEŠAKA, OSOBA SA INVALIDITETOM I BICIKLISTA

mentorska podrska IS

Reč je o konceptu koji se kod nas praktično ne primenjuje, a koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora, uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.